^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

^
Top
^

top
Collegae  

It`s now time for a change to efficient shopping!

   


welcome to:

For best prices against excellent service!

Every time a new experience!

 

De zelfstandige wordt met uitsterven bedreigd…of toch niet?

Er lijkt zich de komende jaren in ieder geval een verdergaande schifting onder de zelfstandige retailers te gaan voltrekken; de kleine retailers (ook wel `papa-en-mama-winkels` genoemd), die niet of nauwelijks aan conceptontwikkeling en vernieuwing doen en een beperkte financiële buffer hebben, zullen het zwaar krijgen, met als gevolg dat er in deze groep veel ondernemers zullen afhaken. De economische crisis zal dit proces nog eens versnellen. Ook het feit dat deze snel vergrijzende groep ondernemers veel moeite heeft om opvolgers te vinden versnelt dit proces. Veel ondernemers in deze categorie kunnen alleen het hoofd boven water houden doordat zij `op hun vastgoed zitten`; ze huren geen winkelpand maar zijn eigenaar van het pand. Vaak is dit ook hun belangrijkste vorm van pensioen. Kortom; deze groep ondernemers zal het inderdaad moeilijk krijgen.

Al met al een somber verhaal. En natuurlijk zit er een flinke kern van waarheid in. Je hoeft geen professor te zijn om te zien dat veel zelfstandige retailer in ons land het moeilijk hebben. De cijfers laten dat ook wel zien.

Er is echter ook een groep zelfstandig ondernemers die wél vernieuwt, die wél met nieuwe concepten en ontwikkelingen bezig is. Ik ben ervan overtuigd dat deze zelfstandigen ook in de toekomst van een enorme toegevoegde waarde zullen zijn.

`Om internet het hoofd te bieden, moeten we nu ingrijpen`

Deze retailers met lef en visie zullen ook in de komende jaren hoge ogen gooien bij de consument. Bovendien zien we dat veel ondernemers ervoor kiezen om in franchiseverband te gaan werken; zelfstandig ondernemerschap combineren met het voordeel van een bij de consument bekende formule, een goedgeregelde backoffice, gezamenlijke marketingcommunicatie en bijvoorbeeld een gezamenlijke online strategie (al zitten hier, met alle belangen van de verschillende franchisenemers, wel wat haken en ogen aan) is voor veel retailers aantrekkelijk. Bron: Retail Management Center

ShopFriend.eu is, zonder haken en ogen, een aantrekkelijk retail network dat de consument naar de winkel brengt.

‘We zien in veel fysieke winkels onnodig omzet wegsijpelen via het internet’

 

Geachte Retailer,

In februari 2008 begrepen we hoe de markt zich zou ontwikkelen, we begrepen ook hoe we u, de retailer, konden helpen, maar het ontbrak ons aan de hiervoor benodigde financiën en de juiste professionals om onze visie zo uit te werken dat de financiële drempel voor u zo laag zou worden, dat u zondermeer JA zou zeggen, we doen mee.

Tijdens onze gesprekken met uw leveranciers is in 2008 duidelijk geworden dat zij het ShopFriend.eu concept weliswaar dragen, maar niet het voortouw wilde nemen en er zelf mee naar u toe komen.

Wij moeten aantonen dat u, de Vakspecialist, dit echt wil middels het ondertekenen van een overeenkomst waarin u, de Vakspecialist, zich (ook financieel) aan ShopFriend.eu verbindt.

Dat was, zoals u inmiddels begrijpt, geen gemakkelijke opdracht zonder (openlijke) medewerking (financiën) van de leveranciers en de begrijpelijke misvattingen bij franchise- en inkooporganisaties over de de doelstellingen en werkwijze ShopFriend.eu. Temeer er op dat moment nog veel open uiteinden m.b.t. verdien-modellen en onbeantwoorde vragen waren die door verschillende collegae onder u, aan ons waren gesteld.

Het zal duidelijk zijn dat dat het opzetten van een uniek Europees Consumenten Portal in samenwerking met u, de vakspecialisten, met een fysieke winkel en uw leveranciers geen eenvoudige opgave is dat naar beider tevredenheid te ontwikkelen.

Toch menen we nu te mogen stellen dat we daarin volledig zijn geslaagd.

Via ShopFriends' product reviews en het ShopFriend retailers webwarenhuis retail network, komt de klant vaker voor een marktconforme prijs en een excellente (after sale) service bij u, de vakspecialist, de winkel op de hoek.

ShopFriend.eu zal u, de retailer, en uw leverancier daar waar maar mogelijk als intermediair faciliteren met het behalen van ieders beoogde succes.

We starten, na een ontwikkelperiode van 6 maanden, met 200 retailers voor een pilot-periode van 1 jaar.

We benaderen hiervoor maximaal 200 retailers met een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn een aantal aantrekkelijke financiële voordelen opgenomen die latere toetreders (leden) niet zullen hebben. Bovendien krijgen deze retailers alle media exposure die de realisatie van het eerste Europees Retailers retail network teweeg brengt.

Zodra we 100 ondertekende samenwerkingsovereenkomsten bij elkaar hebben zullen wij de besprekingen met deze leveranciers hervatten.

De pilot-periode starten we (om technische redenen) met 5 leveranciers en/of maximaal 10 merken.

Op 17 augustus 2010 zijn we begonnen met het aanbieden van de samenwerkingsovereenkomst, waarbij we een aantal, waaronder onderstaande retailers als eerste (met succes) in de gelegenheid hebben gesteld de overeenkomst met ShopFriend.eu aan te gaan.

Welke retailers hebben de overeenkomst inmiddels getekend?

* * *

 
3 juni 2008
ShopFriend is een goed concept, met veel mogelijkheden om ons huidige assortiment flink uit te breiden.
Zodra er meer bekend is wil ik graag op de hoogte worden gebracht van de geboden mogelijkheden.

Wijntje Witgoedspecialist
Jos Wijntje
West-Voorstraat 14
3262 JP Oud Beijerland
Tel.:(0186) 612802

website: wijntjewitgoed.nl

 

4 juni 2009
Naar aanleiding van ons gesprek op 18 mei jl. wil ik u aangeven dat ik zeer geïnteresseerd ben in uw concept. Als u het voor elkaar krijg om het te maken zoals u presenteerde ben ik eventueel bereid aan een pilot deel te nemen.

EP van Houwelingen
T.P. Verhoef
Gijbelandsedijk 127
2974VH Brandwijk
T 0031 184 641292

website: epvanhouwelingen.nl

 

22 juni 2009
Zijn wij als kleine en middelgrote retailers altijd, en in tijden van crises in het bijzonder, degenen die in hoge mate risico’s lopen. Er wordt minder gekocht, er wordt ook meer voor het goedkope(re) assortiment gekozen…
>verder lezen<

Paul's Discount
Burgemeester de Zeeuwstraat 61b
3281 AE Numansdorp
Tel.: 0186-680672

www.paulsdiscount.nl

Back to previous page

My.ShopFriends.eu
.An intermediate cooperative collaboration - Based on "
No Cure No Pay" .

wasmachine, electronica, witgoed, warmtepompdroger, koelkast, wasdroger, elektronica, condensdroger, apparatuur, garantie, koop je via shopfriend.eu

Back to previous page